صراط اقتصادی 3

پارسینه اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پارسینه اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 1

رکنا گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

مهر شهری 5

ایران اکونومیست سیاسی 0

فردانیوز اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 2

صراط اقتصادی 0

مهر بین‌الملل 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 3

مهر فارس 3

اتاق خبر24 خودرو 3

پارسینه اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 4

صداوسیما اقتصادی 3

صداوسیما اقتصادی 5

پانا گوناگون 2

ایرنا خراسان رضوی 1

رکنا گوناگون 3