مشرق نیوز گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 1

صراط سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

ایرنا سیاست خارجی 10

موج گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 0

ایرنا مجلس 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

موج گوناگون 0

ایرنا سیاسی 1

ایلنا گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

سیمرغ گوناگون 0

صراط سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 2

شبستان سیاسی 9

ایرنا سیاسی 7

ایرنا مجلس 2

مشرق نیوز سیاسی 1

ایرنا دولت 2

ایسنا سیاسی 0