مهر یزد 1

مهر اجتماعی 1

ایسنا سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 3

ایسنا گیلان 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

شبستان فرهنگی و هنری 4

ایسنا سیاسی 2

ایسنا سیاسی 3

مهر اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

خبرآنلاین اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 5

مهر اجتماعی 4

ایسنا سیاسی 2

ایسنا گلستان 3

مهر اجتماعی 5

خبرآنلاین اجتماعی 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

رکنا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 5