باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 2

پارسینه ورزشی 0

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 1

تابناک ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 1

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر ورزشی 5

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

تابناک ورزشی 0