مهر ورزشی 0

ایرنا خوزستان 0

مهر همدان 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

تابناک ورزشی 1

مهر ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

خردادنیوز گوناگون 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 3

مهر ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

پارسینه ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 1