باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

دانا سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 11

شبستان سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

پارسینه اجتماعی 0

الف سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

صداوسیما اجتماعی 2

افکارنیوز گوناگون 0

آریا سیاسی 0

صداوسیما اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایلنا گوناگون 1

فانوس نیوز اجتماعی 1

آریا سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1