صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر بین‌الملل 1

دانا اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

جام نیوز بین‌الملل 4

جام نیوز سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 4

فردانیوز چندرسانه ای 10

صداوسیما بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 0

صراط چندرسانه ای 0

صداوسیما بین‌الملل 3

مشرق نیوز بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 1

مشرق نیوز گوناگون 8

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 10

خردادنیوز گوناگون 3