پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

رکنا گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

فردانیوز چندرسانه ای 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

صراط چندرسانه ای 4

مشرق نیوز ورزشی 0