صراط ورزشی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

برنا گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 2

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 0

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

صراط ورزشی 2

فانوس نیوز ورزشی 1

جماران گوناگون 0

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

ایران اکونومیست ورزشی 6

دانا ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0