مهر خوزستان 0

ایرنا تهران 1

ایرنا بوشهر 0

مهر شهری 1

آفتاب نیوز حوادث 1

مهر اجتماعی 0

ایرنا قشم 0

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا قشم 0

ایرنا یزد 2

پارسینه اجتماعی 0

مهر اجتماعی 3

آفتاب نیوز حوادث 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مهر تهران 1

برنا گوناگون 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا تهران 3

صداوسیما گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

مهر شهری 2

ایرنا مازندران 1

مهر مازندران 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا خراسان رضوی 0