عصراعتبار اقتصادی 1

الف اجتماعی 0

شبستان سیاسی 2

مهر دینی و مذهبی 2

ایرنا بین‌الملل 0

الف اقتصادی 1

ایرنا سیاسی 4

عصراعتبار اقتصادی 0

نامه نیوز سیاسی 3

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

مهر دولت 0

عصراعتبار اقتصادی 1

ایرنا اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

ایلنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایرنا بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0