آریا سیاسی 0

الف سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

خردادنیوز گوناگون 0

پانا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

الف سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

همشهری گوناگون 0

اتاق خبر24 سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

آریا سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

همشهری گوناگون 2

شفقنا گوناگون 0

آریا سیاسی 0

شبستان سیاسی 6

صدای ایران گوناگون 2