مهر سیاست خارجی 1

همشهری گوناگون 1

شبستان سیاسی 1

پانا گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

دولت گوناگون 0

دولت گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مهر سیاست خارجی 1

خبرآنلاین بین‌الملل 3

همشهری گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

شبستان سیاسی 0

خبرآنلاین اقتصادی 0

ایسنا سیاسی 2

مهر سیاست خارجی 3

آفتاب نیوز سیاسی 3

پانا گوناگون 2