دنیای اقتصاد اقتصادی 0

عصرایران اقتصادی 3

تابناک اقتصادی 2

سیمرغ گوناگون 3

مشرق نیوز اقتصادی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 1

جماران گوناگون 1

ایران اکونومیست اقتصادی 2

موج گوناگون 0

طلا ارز و طلا 1

فردانیوز اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 1

تجارت نیوز اقتصادی 1

تابناک اقتصادی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 1

دانا اقتصادی 0

سیمرغ گوناگون 5

تابناک اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

صدای ایران گوناگون 3

جماران گوناگون 2

موج گوناگون 0