طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

برنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 3

گلستان 24 گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 1

طرفداری ورزشی 2

پارسینه ورزشی 4

تابناک ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

فانوس نیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 4

صداوسیما ورزشی 1

برنا گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1