باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

طلا ارز و طلا 1

افکارنیوز گوناگون 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 3

الف ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز بین‌الملل 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

شفقنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 1

عصرایران ورزشی 0

برنا گوناگون 1

ایرنا ورزشی 1

طرفداری ورزشی 3