شفقنا گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 1

شبستان دینی و مذهبی 0

آریا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 1

خردادنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

آریا بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 1

پارسینه بین‌الملل 2

خردادنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 7

آفتاب نیوز بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 0

فردانیوز چندرسانه ای 5

صداوسیما بین‌الملل 0