فردانیوز چندرسانه ای 0

نامه نیوز سیاسی 0

پارسینه بین‌الملل 2

جماران گوناگون 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 4

ایکنا گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

فانوس نیوز چندرسانه ای 5

صداوسیما بین‌الملل 0

شفقنا گوناگون 3

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 5

شفقنا گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

خودروبانک خودرو 3

صداوسیما بین‌الملل 0

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش سیاسی 3