جام نیوز سیاسی 4

صداوسیما اجتماعی 4

مهر سیاسی 5

شبستان سیاسی 0

الف سیاسی 0

عصرایران بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا اجتماعی 7

جام نیوز سیاسی 0

ایرنا بین‌الملل 4

ایرنا بین‌الملل 6

مشرق نیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 4

مهر بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

اتاق خبر24 بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز سیاسی 2

صداوسیما بین‌الملل 0