افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

برنا گوناگون 1

مهر فوتبال داخلی 0

برنا گوناگون 4

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 3

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

برنا گوناگون 0

ایرنا عکس 1

ایرنا اصفهان 0

ایرنا ورزشی 0

جماران گوناگون 1