خبرآنلاین اقتصادی 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

شانا نفت و گاز 2

شانا نفت و گاز 0

شانا نفت و گاز 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 2

ایرنا بوشهر 4

افکارنیوز گوناگون 0

پانا گوناگون 0

ایرنا اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 1

عصرایران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

ایرنا سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا اقتصادی 1

برنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1