فانوس نیوز گوناگون 0

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا کرمانشاه 4

دانا سیاسی 3

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا اقتصادی 5

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا کرمانشاه 6

ایرنا کرمانشاه 1

صراط اقتصادی 5

جام نیوز سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 5

بانکداری ایرانی اقتصادی 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

پانا گوناگون 6

آریا سیاسی 3

آریا سیاسی 8

فردانیوز سیاسی 6

صداوسیما سیاسی 3

صراط سیاسی 5

صداوسیما سیاسی 8