رکنا گوناگون 3

ایران اکونومیست اقتصادی 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 4

مهر کردستان 2

مهر اقتصادی 4

خبرآنلاین اقتصادی 10

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 17

آفتاب نیوز اقتصادی 6

صداوسیما اجتماعی 4

آفتاب نیوز سلامت 3

مهر تغذیه و سلامت 4

مهر اجتماعی 5

خبرآنلاین اجتماعی 4

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 3

خبرآنلاین اقتصادی 4

مهر اقتصادی 8

خبرآنلاین اقتصادی 6

مهر خراسان رضوی 6

ایسنا خراسان رضوی 2

مهر آذربایجان غربی 7

مهر فارس 6

آفتاب نیوز اقتصادی 2