باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

جماران گوناگون 3

فردانیوز سیاسی 4

شبستان سیاسی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایلنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 4

فردانیوز سیاسی 3

شبستان سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

شبستان سیاسی 7

شبستان سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

پارسینه اجتماعی 1

فانوس نیوز گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1