ایسنا فارس 1

صدای ایران گوناگون 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

رکنا گوناگون 2

ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا حقوقی و قضایی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

رکنا گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

ایسنا یزد 0

ایسنا یزد 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا همدان 0

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا همدان 1

اتاق خبر24 اجتماعی 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

ایرنا حقوقی و قضایی 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

رکنا گوناگون 0