افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 4

پول نیوز اقتصادی 1

صداوسیما بین‌الملل 1

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز ورزشی 3

بینا اقتصادی 2

رکنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 3

فردانیوز چندرسانه ای 1

طلا ارز و طلا 0

جام نیوز سیاسی 2

پارسینه ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

ایسنا بوشهر 4

جام نیوز سیاسی 5

عصرایران فناوری 2