فردانیوز سیاسی 5

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر بین‌الملل 1

جام نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 0

رسانیوز گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

رسانیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

دانا سیاسی 2

ایسنا سیاسی 2

ایسنا خراسان رضوی 6

دانا بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

پول نیوز گوناگون 4

جام نیوز بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 0

خبرآنلاین سیاسی 2

عصرایران سیاسی 2

مشرق نیوز گوناگون 1

دانا سیاسی 0