پارسینه اجتماعی 0

الف سیاسی 1

ایران اکونومیست سیاسی 0

مهر دولت 0

مهر اقتصادی 0

فردانیوز اقتصادی 0

مهر دولت 2

خبرآنلاین اقتصادی 1

مهر اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر دولت 1

صبح اقتصاد اقتصادی 0

مهر دولت 2

خبرآنلاین اقتصادی 2

مهر دولت 2

مهر دولت 0

مهر دولت 0

مهر اقتصادی 3

پارسینه اقتصادی 1

خبرآنلاین سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 3

خبرآنلاین سیاسی 0

همشهری گوناگون 0

صداوسیما اقتصادی 6