پارسینه ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 0

نامه نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

گلستان 24 گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

فردانیوز ورزشی 0

دانا ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 3

الف ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 3

برنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

رکنا گوناگون 1

نامه نیوز ورزشی 0