مشرق نیوز ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 2

تابناک ورزشی 10

عصرایران بین‌الملل 3

آریا بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 6

مهر بین‌الملل 12

تابناک ورزشی 16

تابناک ورزشی 5

تابناک ورزشی 9

صداوسیما بین‌الملل 15

مشرق نیوز ورزشی 4

صراط اقتصادی 3

فردانیوز اقتصادی 9

صداوسیما ورزشی 5

صداوسیما ورزشی 10

ایرنا ورزشی 0

عصرایران سیاسی 2

مهر گیلان 0

پارسینه ورزشی 4

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 3

تابناک ورزشی 3

فردانیوز بین‌الملل 2