فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

آریا بین‌الملل 0

مهر اردبیل 1

تابناک اجتماعی 1

گلستان 24 گوناگون 2

صدای ایران گوناگون 4

نامه نیوز ورزشی 3

تجارت نیوز اقتصادی 1

بنکر اقتصادی 3

فردانیوز اجتماعی 1

بنکر اقتصادی 2

صراط فرهنگی و هنری 1

فردانیوز اقتصادی 7

برنا گوناگون 6

صداوسیما بین‌الملل 3

صدای ایران گوناگون 0

دانا سیاسی 0

مهر مازندران 7

مهر بین‌الملل 0

تابناک اجتماعی 0

بنکر اقتصادی 5

مشرق نیوز گوناگون 5