پارسینه بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2

تابناک اجتماعی 0

تابناک ورزشی 2

نامه نیوز اقتصادی 5

عصرایران اجتماعی 5

فردانیوز اجتماعی 6

صداوسیما بین‌الملل 3

مهر فوتبال داخلی 6

جماران گوناگون 2

فردانیوز چندرسانه ای 6

تابناک ورزشی 2

دانشجو اقتصادی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 6

جماران گوناگون 2

ایرنا ورزشی 2

تابناک ورزشی 2

صداوسیما بین‌الملل 5

پارسینه بین‌الملل 7

پارسینه بین‌الملل 3

فردانیوز ورزشی 2