افکارنیوز گوناگون 3

آفتاب نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 0

نامه نیوز چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

گلستان 24 گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

شبستان مساجد و کانونها 3

شبستان مهدویت 2

شبستان دینی و مذهبی 0

آریا سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

گلستان 24 گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1