ایرنا بین‌الملل 7

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

شبستان مساجد و کانونها 13

شبستان مساجد و کانونها 5

شبستان مساجد و کانونها 5

صداوسیما بین‌الملل 5

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا خراسان رضوی 1

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 1

سینا چندرسانه ای 3

ایرنا زنجان 1

ایکنا گوناگون 4

ایکنا گوناگون 10

ایرنا فرهنگی و هنری 7

عصرایران اجتماعی 3

مشرق نیوز بین‌الملل 20

ایرنا بین‌الملل 4

فانوس نیوز گوناگون 8

شبستان مساجد و کانونها 5

شبستان مساجد و کانونها 8

افغانستان پیپر افغانستان 2

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 6