افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

روزنو ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارسینه ورزشی 3

خبرآنلاین ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 2

روزنو ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 0

روزنو ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 5

ایرنا ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 4