پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

روزنو ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

پارسینه ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

ایسنا ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

خبرآنلاین ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 3

جماران گوناگون 1