بهارنیوز ورزشی 4

تابناک ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 3

ایران اکونومیست ورزشی 3

ایرنا ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 3

پارسینه ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 4

ایران اکونومیست ورزشی 3

ایرنا ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 9

مشرق نیوز ورزشی 5

مشرق نیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 4

ایرنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 6

خبرآنلاین ورزشی 5

ایران اکونومیست ورزشی 9