ایرنا ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

سیمرغ گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 1

برنا گوناگون 2

خبرآنلاین ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

شفقنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایلنا گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

دانا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

خبرآنلاین ورزشی 3

خبرآنلاین ورزشی 1

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ایسنا ورزشی 0