پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 0