ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

برنا گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

الف ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0