ایرنا ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 5

ایرنا ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2