پارسینه ورزشی 2

نامه نیوز سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

عصرایران فرهنگی و هنری 0

پانا گوناگون 5

نامه نیوز سیاسی 2

رکنا گوناگون 2

دانا بین‌الملل 2

پارسینه ورزشی 0

پانا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

رکنا گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 7

آریا بین‌الملل 4

شفقنا گوناگون 5

صداوسیما ورزشی 7

آریا بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 1

دانا بین‌الملل 6

آریا بین‌الملل 3

آریا بین‌الملل 2

رکنا گوناگون 3