مهر اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 0

مهر کرمان 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا کردستان 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا کرمان 0

رکنا گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا قزوین 0

ایسنا خراسان جنوبی 1

ایسنا خراسان جنوبی 1

دولت گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا یزد 2

صداوسیما بین‌الملل 0

آفتاب نیوز حوادث 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

خبرآنلاین اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 0

موج گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

سلامت نیوز سلامت 2