رکنا گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر مجلس 0

آریا سیاسی 1

شبستان سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 0

آریا سیاسی 0

صراط سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

برنا گوناگون 0

شبستان سیاسی 1

صداوسیما سیاسی 0

آریا سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 4

آریا سیاسی 6

صداوسیما گوناگون 2

آریا بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 5

شبستان سیاسی 4