ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 2

برنا گوناگون 3

ایرنا بین‌الملل 4

نود تي وي ورزشی 0

رکنا گوناگون 2

مهر بین‌الملل 4

تابناک ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 3

مهر بین‌الملل 1

ورزش 3 ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 6

ایرنا بین‌الملل 3

فانوس نیوز ورزشی 3

ایرنا فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1