صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 1

خبرگزاری سلامت سلامت 4

تابناک اجتماعی 2

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما گوناگون 0

فانوس نیوز اقتصادی 6

فانوس نیوز استانها 7

ایرنا علمی 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 1

نامه نیوز سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 3

ایرنا بین‌الملل 4

نامه نیوز چندرسانه ای 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 7

تابناک اجتماعی 5

فانوس نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز بین‌الملل 4

افکارنیوز گوناگون 4

جام نیوز گوناگون 2

صداوسیما گوناگون 4

فانوس نیوز گوناگون 1