باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

ایرنا مرکزی 2

ایرنا سیاسی 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 8

ایرنا سیاسی 2

مهر اجتماعی 2

ایسنا خراسان رضوی 2

ایسنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان جنوبی 3

ایرنا خراسان رضوی 6

مهر خراسان رضوی 6

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

ایسنا گیلان 5

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 3

ایرنا کردستان 0

مهر کرمانشاه 4

مهر گیلان 4

ایرنا سمنان 2

ایرنا همدان 4

ایرنا خوزستان 0

مهر فرهنگی و هنری 6

مهر سمنان 7

گلستان 24 گوناگون 6

گلستان 24 گوناگون 4