مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

عصرایران فرهنگی و هنری 1

جماران گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

عصرایران ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 0

طلا ارز و طلا 4

ایرنا ورزشی 6

عصرایران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 5

روزنو ورزشی 1

جماران گوناگون 1

خردادنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

جماران گوناگون 0

الف ورزشی 1

پارسینه ورزشی 2

برنا گوناگون 3

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 6

سیمرغ گوناگون 1

برنا گوناگون 4