ایرنا آذربایجان غربی 0

صدای ایران گوناگون 0

دانا اجتماعی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

فردانیوز چندرسانه ای 0

فانوس نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 3

برنا گوناگون 1

ایرنا آذربایجان غربی 0

سلامت نیوز سلامت 0

الف حوادث 1

عصرایران اجتماعی 1

آفتاب نیوز حوادث 5

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا آذربایجان غربی 6

ایرنا آذربایجان غربی 0

برنا گوناگون 3

ایرنا آذربایجان غربی 3

فاوانیوز فناوری 3

ایکنا گوناگون 5

ایرنا دولت 0