مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر ورزشی 0

پارسینه بین‌الملل 0

صداوسیما ورزشی 0

شبستان اجتماعی 3

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

جماران گوناگون 1

مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

مهر چهارمحال و بختیاری 3

مهر آذربایجان شرقی 2

ایسنا آذربایجان شرقی 1