طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

جماران گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

طرفداری ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 2

صدای ایران گوناگون 0