طرفداری ورزشی 4

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

جماران گوناگون 1

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

عصرایران ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0