آفتاب نیوز سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 9

عصرایران سیاسی 9

باشگاه خبرنگاران سیاسی 10

آفتاب نیوز سیاسی 8

عصرایران سیاسی 9

فردانیوز سیاسی 6

فانوس نیوز گوناگون 6

فانوس نیوز بین‌الملل 6

جام نیوز سیاسی 8

موج گوناگون 5

تابناک سیاسی 7

موج گوناگون 8

شفقنا گوناگون 6

جماران گوناگون 6

عصرایران سیاسی 6

نامه نیوز سیاسی 6

عصرایران سیاسی 4

ایلنا گوناگون 4

جام نیوز سیاسی 4

نامه نیوز سیاسی 4

عصرایران سیاسی 5

فردانیوز سیاسی 4

پارسینه اجتماعی 4