مشرق نیوز گوناگون 0

تسنیم ارز و طلا 4

صدای ایران گوناگون 1

عصراعتبار اقتصادی 1

فردانیوز اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

نامه نیوز اقتصادی 1

ایسنا اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 1

رکنا گوناگون 0

عصراعتبار اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 1

آفتاب نیوز اقتصادی 7

دنیای اقتصاد اقتصادی 9

فانوس نیوز گوناگون 2

طلا ارز و طلا 5

صدای ایران گوناگون 3

فردانیوز اقتصادی 3

تابناک اقتصادی 3

عصراعتبار اقتصادی 4

تسنیم اقتصادی 2

رکنا گوناگون 2

طلا ارز و طلا 1