صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 0

جماران گوناگون 1

شهرآرا نیوز گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

نامه نیوز اقتصادی 1

پارسینه اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

ایسنا اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 0

مهر اقتصادی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 2

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

صدای ایران گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

نواندیش اقتصادی 1

پارسینه اقتصادی 2

تجارت نیوز اقتصادی 1