افکارنیوز گوناگون 3

مهر فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران فناوری 16

مهر سیاسی 7

شبستان دینی و مذهبی 8

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

ایکنا گوناگون 10

شبستان سیاسی 8

شبستان اجتماعی 6

شبستان دینی و مذهبی 17

شبستان فرهنگی و هنری 8

ایسنا خوزستان 8

ایکنا گوناگون 10

شبستان مساجد و کانونها 32

شبستان فرهنگی و هنری 12

دانا فرهنگی و هنری 12

شفقنا گوناگون 11

ایکنا گوناگون 8

ایکنا گوناگون 7

اتاق خبر24 اجتماعی 15

ایکنا گوناگون 10

باشگاه خبرنگاران سیاسی 18

باشگاه خبرنگاران سیاسی 14