پارسینه بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

انتخاب چندرسانه ای 0

دانا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

دانا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

آفتاب نیوز حوادث 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 2

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 2

ایلنا گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 3