خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مهر فرهنگی و هنری 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 0

صراط فرهنگی و هنری 0

سیمرغ گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

سیمرغ گوناگون 1

نامه نیوز سیاسی 0

جماران گوناگون 4

سیمرغ گوناگون 0

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 1

افکارنیوز گوناگون 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 5

پارسینه اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 7

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1