چطور فناوری 0

شبستان مساجد و کانونها 6

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 6

رکنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

گلستان 24 گوناگون 1

سینا علمی 3

فانوس نیوز چندرسانه ای 0

پارس نیوز گوناگون 2

فردانیوز اجتماعی 0

برنا گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

موج گوناگون 3

پارس نیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

موج گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 9