مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

پارسینه اجتماعی 1

خبرآنلاین گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 1

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

صداوسیما اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 5

گلستان 24 گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

صراط چندرسانه ای 3

فانوس نیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

مهر دینی و مذهبی 4

مهر دینی و مذهبی 2

صراط چندرسانه ای 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز گوناگون 3