ایرنا همدان 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا کرمانشاه 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

ایکنا گوناگون 0

مهر دینی و مذهبی 6

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 0

مهر کتاب 3

ایرنا خوزستان 2

ایکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

مهر اجتماعی 0

مهر قزوین 1

شبستان قرآن و معارف 1

ایرنا قزوین 1

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

ایسنا خوزستان 2

ایرنا قزوین 2

ایسنا قم 1

ایسنا سیاسی 0

ایرنا خوزستان 2

ایرنا بین‌الملل 0

مهر ایلام 0

مهر اجتماعی 0