ایرنا سیاسی 0

مهر کرمانشاه 1

شبستان قرآن و معارف 0

شبستان اجتماعی 0

ایسنا مرکزی 1

ایسنا گیلان 1

مهر فرهنگی و هنری 3

شبستان قرآن و معارف 2

شبستان مهدویت 2

صدای ایران گوناگون 3

ایرنا خوزستان 3

شبستان قرآن و معارف 4

ایسنا گیلان 5

شبستان قرآن و معارف 5

مهر خوزستان 3

مهر سیاسی 4

ایرنا ایلام 6

شبستان مهدویت 13

شبستان قرآن و معارف 5

مهر سیاسی 5

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

ایرنا خوزستان 9

ایسنا یزد 1

شبستان قرآن و معارف 4

ایرنا بین‌الملل 3